Bestuur

Zonder een goed bestuur en verschillende commissies kan de vereniging niet bestaan. Het bestuur bestaat uit 6 personen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle bestuursleden benoemd of herkozen.

Naam    Functie    Mailadres
Bestuur      Alle bestuursleden  bestuur@ztcdepelikaan.nl  
Saskia Westerhof    Voorzitter voorzitter@ztcdepelikaan.nl
Danielle Versteegh Secretaris secretaris@ztcdepelikaan.nl
Floris Suijdendorp Penningmeester penningmeester@ztcdepelikaan.nl
Han Wijlens vice voorzitter  bestuurHan@ztcdepelikaan.nl 
Fred Sakkers    algemeen bestuurslid    bestuurFred@ztcdepelikaan.nl 
 Vincent Zonneveld    algemeen bestuurslid    bestuurVincent@ztcdepelikaan.nl