Bestuur

Zonder een goed bestuur en verschillende commissies kan de vereniging niet bestaan. Het bestuur bestaat uit 6 personen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle bestuursleden benoemd of herkozen.

Naam    Functie    Mailadres Portefeuille
Bestuur      Alle bestuursleden  bestuur@ztcdepelikaan.nl    
Saskia Westerhof    Voorzitter voorzitter@ztcdepelikaan.nl Algemene zaken
Danielle Versteegh Secretaris secretaris@ztcdepelikaan.nl

Communicatie Sponsoring

Floris Suijdendorp Penningmeester penningmeester@ztcdepelikaan.nl

FinanciënLeden administratie

Han Wijlens Vice voorzitter  bestuurHan@ztcdepelikaan.nl  Senioren en jeugd
Fred Sakkers    Algemeen bestuurslid    bestuurFred@ztcdepelikaan.nl 

Evenementen/toernooienTechnische commissie ICT

 Vincent Zonneveld    Algemeen bestuurslid    bestuurVincent@ztcdepelikaan.nl 

Tennisbanen KantineParkbeheer