Vrijwilligers

Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Ook ZTC De Pelikaan niet. Er is altijd genoeg te doen voor de club! Meestal vinden mensen het heel leuk om als vrijwilliger iets te betekenen voor de vereniging. Maar lang niet iedereen doet mee als vrijwilliger, waardoor toch een beperkt aantal leden alle vrijwilligerstaken op zich moet nemen. Om dit enigszins te voorkomen is bij De Pelikaan hiervoor een financiele regeling bedacht.

Het bedrag voor het lidmaatschap is opgebouwd uit een deel contributie en uit een deel vrijwilligerstoeslag. Deze vrijwilligerstoeslag wordt in rekening gebracht aan alle seniorleden vanaf het jaar waarin je 21 jaar wordt totdat de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt. Dit bedrag wordt terugbetaald aan die leden, dien het voorafgaande jaar tenminste 4 kantinediensten of parkdiensten hebben verricht, danwel zich op een andere wijze als bijvoorbeeld commissielid actief hebben ingezet voor de vereniging. Dit heet de restitutieregeling. 

Nieuwe leden mogen vooruitlopend op het volgend jaar vrijwilligerswerk doen om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerskorting van maximaal 120 euro. Vrijwilliger word je door je jaarlijks aan te melden voor kantine- of parkdiensten, of door je op te geven voor commissiewerk. Voor kantinediensten kun je je al opgeven tijdens de pasjes-afhaaldagen of via de Kantine Commissie. 

Contributie overzicht