Bestuur

Zonder een goed bestuur en verschillende commissies kan de vereniging niet bestaan. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle bestuursleden benoemd of herkozen.

Naam    Functie    Mailadres
Bestuur      Alle bestuursleden  bestuur@ztcdepelikaan.nl  
Arend Zondag    Voorzitter voorzitter@ztcdepelikaan.nl
Bert Meijer    Secretaris en vice-voorzitter secretaris@ztcdepelikaan.nl
Floris Suijdendorp Penningmeester penningmeester@ztcdepelikaan.nl
Erik de Graaf    Beleid    bestuur@ztcdepelikaan.nl
Han Wijlens   Jeugd en evenementen bestuur@ztcdepelikaan.nl