Beeindigen lidmaatschap

Natuurlijk vinden wij het erg jammer als je je lidmaatschap bij De Pelikaan op wilt zeggen. We hopen dan ook dat we je in de toekomst nog weer eens mogen verwelkomen.

Je kunt je lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie. De opzegging moet gebeuren voor 1 januari van het volgende kalender-/lidmaatschapjaar.

Dit kan schriftelijk via een e-mail naar ledenadministratie@ztcdepelikaan.nl. Vermeld daarbij je naam, KNLTB-nummer en de reden van opzegging.