Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV). In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er geen vrijwilligerstoeslag meer berekend. 

De contributie voor 2020 is als volgt: 

Senior (vanaf 18 jaar)    € 135,-
Junior (vanaf 13 jaar)    €  80,-
Junior (t/m 12 jaar)    €  55,- 
Student    €  80,-   
Buitenlid, woonachtig > 50 km buiten Zwolle €  80,-
Competitielid    €  37,50
Donateur    €  27,50

 

Contributie Overzicht