Jublileumfeest 60 jaar ZTC de Pelikaan

Jubileumfeest 2022

Op 4 en 10  september vierden we ons 60 (+1) jarig jubileum van ZTC de Pelikaan. Voor de jeugd en de senioren. Met mooie tennispartijen, eten, drinken, kletsen en dansen. Het was gezellig!

Onze vereniging is op 13 oktober 1961 opgericht, met vanaf 18 januari 1962 de eerste voorzitter Joop Meursink. Inmiddels hebben we de 16e voorzitter, Arend Zondag, en zijn we een prachtige vereniging met bijna 700 leden. 

Nieuws Overzicht