Contactpersoon nieuwe leden

Alle nieuwe leden krijgen een contactpersoon toegewezen. Meestal is dit iemand van de doelgroep waartoe je behoort: junioren, jonge senioren (18-40) of senioren. De contactpersoon neemt 4x per jaar contact met je op om te kijken of je nog vragen hebt en of zij kunnen helpen. Ook wordt er 2x per jaar een bijeenkomst/toss voor de nieuwe leden georganiseerd. 

Lid worden overzicht