ZTC De Pelikaan
Inloggen:

Aanmeldingsformulier ZTC De Pelikaan


Onze website is verhuisd naar www.ztcdepelikaan.com !!Zwolse Tennisclub De Pelikaan

AANMELDINGSFORMULIER  

In te leveren (met pasfoto) bij de ledenadministratie:

Mevr. M. Jansen-Polman Berkenlaan 19  8024AR Zwolle

tel. 038-4539915 emailadres:mio.jansen@12move.nl

          NAAM .......................................................................................... .

          VOORNAAM ......................... .

          ADRES .. … ....... , ............ … .................................................. .

          POSTCODE .................. WOONPLAATS ............................... .

          GEBOORTEDATUM ..................... M/V   TEL …..

          EMAILADRES ........................................................................... .

             Eerder lid geweest van De Pelikaan?                                    Nee/Ja, tot ………..

Lid geweest of nog lid van een andere tennisvereniging?    Ja / Nee

(Bij huidig/vroeger lidmaatschap KNLTB lidnummer  ................ en speelsterkte ........... (zie spelerspas KNLTB) vermelden.)

Ondergetekende geeft zich op als lid van ZTC De Pelikaan in de categorie : A / B / C / D.

             Datum:………………….            Handtekening:

 

          INCASSOMACHTIGING:

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de contributieregeling en geeft toestemming om de verschuldigde contributie

·        in 1 termijn ( omstreeks 1 maart )

af te schrijven van Post/Bankrekeningnr.  ………………… op naam

van………………………….. naar rekening nr. 1150.53.611 t.n.v. ZTC

de Pelikaan. U heeft de bevoegdheid om het bedrag binnen 30

dagen na afschrijving van de post/bankrekening terug te vorderen.

 

Plaats en datum                                         Handtekening:

    Zwolse Tennisclub De Pelikaan

 

 

Tarieven contributies                                 2009  2010

 

A. Junior ( het gehele jaar jonger dan 18 jaar)                 60         60

B. Senior                                                                              97        100

C. Buitenlid (tenminste 50 km van Zwolle)                        60         60

D. Donateur of ondersteunend lid                                      25         25

 

Kortingen en toeslagen

 

a. Inschrijfgeld nieuwe leden                                              10         10

b. Gezinskorting, vanaf 3e gezinslid                                   15         15

c. Vrijwilligerstoeslag                                                           40         50

d. Korting automatische incasso  (per adres)                     5         10

 

Toelichting

De vrijwilligerstoeslag wordt in rekening gebracht aan seniorleden, vanaf het jaar waarin men 21 jaar wordt totdat de leeftijd van 70 jaar is bereikt. De vrijwilligerstoeslag wordt terugbetaald aan leden, die in een jaar ten minste 4 kantinediensten of parkdiensten heeft verricht, dan wel op andere wijze als bijvoorbeeld commissielid zich actief heeft ingezet voor de vereniging.

Nieuwe leden zijn in het jaar van aanmelding vrijgesteld van het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden en hoeven in het eerste jaar geen vrijwilligerstoeslag te betalen.

Nieuwe leden, die in het eerste jaar lid worden betalen een contributie naar rato van het aantal volledige maanden, dat ze dat jaar lid zijn, verhoogd met de inschrijfkosten.

Nieuwe leden aangemeld na 1 november van het jaar ontvangen geen KNLTB pasje meer voor het lopende jaar, alleen een tijdelijke clubpas en betalen contributie vanaf het nieuwe jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 december met een bericht aan de ledenadministratie.


 

Terug naar boven

Zoek in site:
Kalender:
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Clubnieuws

-- Geen vermeldingen --Bestuur / Commissies
Login
Wachtwoord wijzigen

Ogenblik a.u.b. ...